Elinvoimaa sähköstä.

Mieluummin omaa kuin vierasta energiaa. Suunnittelemme Keuruulle tuulipuistoa, jolla on tärkeä tehtävä. Tuotamme suomalaisille kodeille ja teollisuudelle edullista sähköä paikallisia ihmisiä ja luontoa kunnioittaen.

9-12
Tuulivoimaloiden määrä (alustavasti)
54-120
Voimaloiden teho yhteensä, MW
2026
Tuotannon suunniteltu aloitus

Näin hanke etenee

2021–2022
Hankkeen valmistelu
11/2022
Kaavoitusaloitteen hyväksyminen
11/2022
Hankkeen esittely paikallisille asukkaille
2023
Ympäristövaikutusten arviointiprosessin aloitus
4/2023
YVA-ohjelma nähtävillä
2/2024
YVA-selostus nähtävillä
2/2024
Kaavaluonnos nähtävillä
6/2024
Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä
Kaavaehdotus
+ 1 vuosi (kaavoituksen valmistumisesta)
Hankkeen valmistelu rakentamisvalmiuteen
Rakennusluvat
+ 2-3 vuotta (kaavoituksen valmistumisesta)
Rakentaminen
Sähköntuotanto alkaa

Kuuntelemme ja parannamme.

Minimoimme tuulivoiman haitat ja maksimoimme hyödyt. Vastaamme puheluihin, kuuntelemme ja parannamme suunnitelmia. Te olitte täällä ensin – näin ajattelemme. Pitkä kokemus energia-alalta takaa sen, että asiat sujuvat ja työt etenevät.

Hankkeen vastaanotto on ollut itselleni jopa yllättävän myönteistä. On tosi hienoa, että asukkaat ovat niin vastaanottavaisia. Siksi uskon, että hankkeesta saadaan kaikin puolin onnistunut.

Kaupunginjohtajaa Noora Pajari, Keuruun kaupunki

Kaavoitus ja YVA takaavat sen, että hankkeen kaikki vaikutukset tutkitaan huolellisesti, nostetaan keskusteluun ja otetaan huomioon. Niiden pohjalta kaupungin päättäjät voivat tehdä valistuneita päätöksiä. 

Kaupunkikehityspäällikkö Timo Määttä, Keuruun kaupunki

Haluamme varmistaa, että tuulipuiston ja asutuksen välille jää riittävät suojavyöhykkeet. Selvitämme huolellisesti myös Lehmikorven alueella mahdollisesti olevat tärkeät luontokohteet ja herkät eläinlajit.

Toimitusjohtaja Tomi Mäkipelto, Pohjan Voima

lisätietoja

Tomi Mäkipelto
Toimitusjohtaja
050 370 4092
tomi.makipelto@pohjanvoima.fi

Joni Lehto
Tuulivoima-asiantuntija
040 356 3175
joni.lehto@metsa.fi

Hankealueen sijainti

Hyödymme yhdessä.

Kun rakentaminen alkaa, mahdollisimman suuri osa työstä ohjataan paikallisille yrityksille. Lehmikorven tuulipuisto tuottaa tuloja myös maanomistajille ja verotuloja Keuruun kunnalle pitkälle tulevaisuuteen.