14.3.2024

Paikalliset yrittäjät kartalle hyvissä ajoin

Parikymmentä paikallista yrittäjää kokoontui maaliskuisena tiistaina Keuruun kaupungintalon valtuustosaliin keskustelemaan Lehmikorven tuulipuistohankkeesta Pohjan Voiman ja Metsähallituksen kanssa. Paikalla oli monipuolisesti eri alan yrittäjiä: sähköalan osaajista ja aurauspalveluiden tarjoajista majoitusyrittäjiin.

Yhteistä kaikille oli kiinnostus tuulipuistohanketta ja sen tarjoamia työmahdollisuuksia kohtaan.

Tilaisuudessa Pohjan Voiman Tomi Mäkipelto ja projektipäällikkö  Sami Merelä esittelivät hanketta ja urakkamuotoja. Paikalla oli myös Metsähallituksen Joni Lehto. Sen jälkeen oli aikaa keskustelulle. Yleisöä kiinnostivat erityisesti prosessin eteneminen ja se, miten hankkeen etenemisestä viestitään jatkossa. 

Yritykset voivat kertoa kiinnostuksestaan hankesivuilla olevan lomakkeen avulla. Näin heihin osataan olla yhteydessä, kun hankkeen toteutus lähenee. 

Tilaisuus sai kiitosta paikalla olleilta yrittäjiltä ja kunnan edustajilta.

”Hyvä, että hankkeeseen liittyvät tarpeet tulivat jo nyt näin hyvin esille. Aikaisemmin oli epäselvää, miten hanke työllistää paikallisia ja missä vaiheessa urakoista ja palveluiden ostosta päätetään.”

Projektipäällikkö Sami Merelä pitää hyvänä sitä, että yrittäjät pidetään kartalla hankkeen kanssa mahdollisimman varhaisesta vaiheesta alkaen.

”Näin paikallisille yrittäjille jää aikaa varautua ja miettiä vaikka työyhteenliittymiä, jotka voivat tarjota yhdessä isompaa kokonaisuutta kuin yksittäiset yritykset.”

Joukko ihmisiä istuu penkillä ja katsoo luennoitsijaa
26.2.2024

Tervetuloa yleisötilaisuuteen 5.3.2024

Keuruun Lehmikorven tuulipuistoa koskeva yleisötilaisuus pidetään tiistaina 5.3.2024 klo 17–19. Kahvia on tarjolla jo 16.30 alkaen. Yleisötilaisuus järjestetään Keuruun kaupungintalon…

Partainen mies seisoo metsän edessä ja takana näkyy tuulivoimala
26.2.2024

Kutsu yrittäjille: mitä tuulipuisto tarkoittaa paikallisille yrityksille?

Pohjan Voima ja Metsähallitus suunnittelevat Keuruun Lehmikorpeen tuulipuistoa, jonka rakentaminen alkaa aikaisintaan 2025. Tällä hetkellä hankkeen YVA-prosessi ja kaavoitus ovat…

Ihminen joka viittaa yleisötilaisuudessa
26.2.2024

Ympäristövaikutusten arviointiselostus on asetettu nähtäville

Suomalainen energiayhtiö Pohjan Voima ja Metsähallitus suunnittelevat tuulipuistoa Keuruun kaupungin Lehmikorven alueelle. Hankealueelle suunnitellaan enintään 12 tuulivoimalan rakentamista, joiden yksikköteho…