18.10.2023

Asukaskysely nyt avoinna

Lehmikorven tuulipuiston YVA-menettely etenee. Sen tarkoituksena on arvioida perusteellisesti hankkeen mahdollisia vaikutuksia.

Osana YVA-menettelyä järjestetään asukaskysely, jonka avulla saadaan tietoa hankealueen nykykäytöstä sekä lähialueen asukkaiden, maanomistajien ja muiden asiasta kiinnostuneiden näkemyksistä. Kysely on nyt avoinna, ja se löytyy täältä.

Kysely on avoinna kaikille, jotka haluavat kertoa mielipiteensä hankkeesta ja siihen liittyvistä asioista. Kaikki vastaukset ovat hankkeen suunnittelun ja kehittämisen kannalta arvokkaita. Vastausaikaa on 19.11.2023 saakka.

Saadut vastaukset käsitellään luottamuksellisesti ja niistä kootaan yhteenveto, jota hyödynnetään YVA-menettelyssä. YVAn tavoitteena on tuottaa tietoa päätöksenteon perustaksi eikä siinä tehdä hanketta koskevia päätöksiä.

Pohjan Voima ja Metsähallitus suunnittelevat yhdessä tuulipuistoa Lehmikorpeen. Lähin taajama on Virtain keskusta, joka sijaitsee hankealueen lounaispuolella noin 15 kilometrin etäisyydellä. Ähtärin keskustaajama sijaitsee 17 kilometriä hankealueen rajalta pohjoiseen. Etäisyyttä Keuruun kaupungin keskustaan on hankealueelta noin 31 kilometriä.

14.3.2024

Paikalliset yrittäjät kartalle hyvissä ajoin

Parikymmentä paikallista yrittäjää kokoontui maaliskuisena tiistaina Keuruun kaupungintalon valtuustosaliin keskustelemaan Lehmikorven tuulipuistohankkeesta Pohjan Voiman ja Metsähallituksen kanssa. Paikalla oli monipuolisesti…

Joukko ihmisiä istuu penkillä ja katsoo luennoitsijaa
26.2.2024

Tervetuloa yleisötilaisuuteen 5.3.2024

Keuruun Lehmikorven tuulipuistoa koskeva yleisötilaisuus pidetään tiistaina 5.3.2024 klo 17–19. Kahvia on tarjolla jo 16.30 alkaen. Yleisötilaisuus järjestetään Keuruun kaupungintalon…

Partainen mies seisoo metsän edessä ja takana näkyy tuulivoimala
26.2.2024

Kutsu yrittäjille: mitä tuulipuisto tarkoittaa paikallisille yrityksille?

Pohjan Voima ja Metsähallitus suunnittelevat Keuruun Lehmikorpeen tuulipuistoa, jonka rakentaminen alkaa aikaisintaan 2025. Tällä hetkellä hankkeen YVA-prosessi ja kaavoitus ovat…