1.6.2023

”Hankkeen vastaanotto on ollut rohkaiseva”

Paikalliset ihmiset voivat vaikuttaa tuulipuistohankkeeseen monella tavalla. Lopullisen päätöksen tuulipuiston rakentamisesta tekee Keuruun kaupunginvaltuusto.

Lehmikorven alueen asukkaat ovat suhtautuneet tuulipuistohankkeeseen todella positiivisesti, sanoo Keuruun kaupunginjohtaja Noora Pajari.

”Hankkeen vastaanotto on ollut rohkaiseva. On tosi hienoa, että asukkaat ovat niin vastaanottavaisia. Siksi uskon, että hankkeesta saadaan kaikin puolin onnistunut.”

Kysymyksiä on herännyt siitä, mitä vaikutuksia sähkön siirtolinjojen rakentamisella on ja miten tuulivoimalat muuttavat maisemaa esimerkiksi Pihlajaveden reitin varrella.

”Se on tosiasia, että tuulivoimalat näkyvät maisemassa. Näkymiin vaikuttaa kuitenkin moni seikka, kuten ollaanko rannalla vai puiden keskellä ja mihin suuntaan katsotaan”, kaupunkikehityspäällikkö Timo Määttä sanoo.

Lehmikorven tuulipuiston suunnittelualueelle tehdään parhaillaan osayleiskaavaa. Se on käytännössä kartta, johon on merkitty tuulivoimaloiden paikat, sähkön siirtolinjat ja muut tärkeät kohteet. Osayleiskaavan jälkeen hankkeelle voidaan hakea rakennuslupaa.

Asukkailla ja yhdistyksillä on lakisääteinen mahdollisuus ottaa kantaa kaavaan sen eri vaiheissa. Kaupunki kuuluttaa jokaisesta vaiheesta erikseen.

”Minuunkin voi ottaa suoraan yhteyttä, jos tulee kysymyksiä tai kommentteja. Toinen vaihtoehto on soittaa tai kirjoittaa kaupunginvaltuutetuille”, Määttä kehottaa.

Määtän mukaan keuruulaisten puolta pidetään hankkeessa monella tavalla. Kaupunki halusi tuulivoimala-alueelle muun muassa normaalia suuremmat eli 1,5 kilometrin suojavyöhykkeet asuinrakennuksiin. Kaupungin toiveesta tuulipuistohankkeen yhteydessä selvitetään myös edellytykset aurinkoenergian hyödyntämiseen.

Kaupunki on edellyttänyt, että kaavan kanssa samanaikaisesti tehdään YVA eli ympäristövaikutusten arviointi. YVA-menettelyn tarkoitus on varmistaa, että tuulipuiston vaikutukset luontoon, asumiseen ja elinympäristöön ovat mahdollisimman pieniä.

”Kaavoitus ja YVA takaavat yhdessä sen, että hankkeen kaikki mahdolliset vaikutukset tutkitaan huolellisesti, nostetaan keskusteluun ja otetaan huomioon suunnittelussa. Niiden pohjalta kaupungin päättäjät voivat tehdä valistuneita päätöksiä. Lopullisen päätöksen tuulipuiston rakentamisesta tekee Keuruun kaupunginvaltuusto”, Timo Määttä sanoo.

Tuulipuiston verotulot olisivat Pajarin mukaan tervetullut lisä kaupungin talouteen.

”Tällä hetkellä näyttää siltä, että tulevina vuosina kaupungin talous kääntyy kaksi miljoonaa euroa miinukselle vuositasolla, joten lisätulot auttaisivat turvaamaan kaupungin palveluita.”

14.3.2024

Paikalliset yrittäjät kartalle hyvissä ajoin

Parikymmentä paikallista yrittäjää kokoontui maaliskuisena tiistaina Keuruun kaupungintalon valtuustosaliin keskustelemaan Lehmikorven tuulipuistohankkeesta Pohjan Voiman ja Metsähallituksen kanssa. Paikalla oli monipuolisesti…

Joukko ihmisiä istuu penkillä ja katsoo luennoitsijaa
26.2.2024

Tervetuloa yleisötilaisuuteen 5.3.2024

Keuruun Lehmikorven tuulipuistoa koskeva yleisötilaisuus pidetään tiistaina 5.3.2024 klo 17–19. Kahvia on tarjolla jo 16.30 alkaen. Yleisötilaisuus järjestetään Keuruun kaupungintalon…

Partainen mies seisoo metsän edessä ja takana näkyy tuulivoimala
26.2.2024

Kutsu yrittäjille: mitä tuulipuisto tarkoittaa paikallisille yrityksille?

Pohjan Voima ja Metsähallitus suunnittelevat Keuruun Lehmikorpeen tuulipuistoa, jonka rakentaminen alkaa aikaisintaan 2025. Tällä hetkellä hankkeen YVA-prosessi ja kaavoitus ovat…