24.4.2023

YVA-ohjelma ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma on asetettu nähtäville

Keuruun kaupunginhallitus päätti käynnistää 7.11.2022 Lehmikorven tuulivoimaa koskevan osayleiskaavan laatimisen Pohjan Voiman kaavoitusaloitteesta. Hankealue sijaitsee Keuruun kaupungin luoteisosassa ja rajautuu luoteessa Ähtärin kaupungin rajaan ja lännessä Virtain kaupungin rajaan. Alueen pinta-ala on 2 387 ha.

Kaavoituksen tavoitteena on mahdollistaa Lehmikorven alueelle enintään 12 tuulivoimalaa käsittävän tuulipuiston rakentaminen. Hanke kattaa tuulivoimalaitokset perustuksineen, niitä yhdistävät maakaapelit ja/tai ilmajohdot sekä hankealueelle rakennettavan tiestön. Alueelle varaudutaan rakentamaan sähkövarastokokonaisuus. Osayleiskaava laaditaan MRL 77 a §:n mukaisena yleiskaavana, jota voidaan käyttää suoraan rakennusluvan perusteena.

Voimaloiden enimmäiskorkeus on 330 metriä ja yksikköteho enintään 14 MW. Tuulivoimalat on tarkoitus yhdistää sähköverkkoon maakaapeli- tai ilmajohtoyhteydellä.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on nähtävillä 24.4.–26.5.2023 välisen ajan Keuruun kaupungintalolla osoitteessa Multiantie 5 sekä kaupungin verkkosivuilla:

www.keuruu.fi/asuminen-ympäristö/kaavoitus/yleiskaavat/tuulivoimaosaleiskaavat

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa koskevat kirjalliset mielipiteet tulee jättää viimeistään 26.5.2023 joko sähköisesti: kirjaamo.kaavoitus@keuruu.fi tai postitse osoitteeseen: Keuruun kaupunki, Maankäyttö ja kaavoitus, Multiantie 5, 42700 Keuruu.

Hankkeesta järjestetään 3.5.2023 klo 17–19 yleisötilaisuus Keuruun kaupungintalolla osoitteessa Multiantie 5, jossa esitellään OAS ja ympäristövaikutusten arviointi (YVA) -ohjelma. Paikan päälle voi saapua klo 16.30 alkaen. Yleisötilaisuuteen on mahdollista osallistua myös etäyhteydellä (Teams), johon linkki löytyy kaupungin verkkosivuilta:

www.keuruu.fi/asuminen-ympäristö/kaavoitus/yleiskaavat/tuulivoimaosaleiskaavat

Samaan aikaan kaavoituksen kanssa laadittavan ympäristövaikutusten arviointimenettelyn aineisto löytyy ympäristöhallinnon verkkopalvelusta (ymparisto.fi):

https://www.ymparisto.fi/fi/osallistu-ja-vaikuta/ymparistovaikutusten-arviointi/lehmikorven-tuulivoimahanke-keuruu

Ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta voi esittää mielipiteitä Keski-Suomen ELY-keskukselle.

1.6.2023

”Hankkeen vastaanotto on ollut rohkaiseva”

Paikalliset ihmiset voivat vaikuttaa tuulipuistohankkeeseen monella tavalla. Lopullisen päätöksen tuulipuiston rakentamisesta tekee Keuruun kaupunginvaltuusto. Lehmikorven alueen asukkaat ovat suhtautuneet tuulipuistohankkeeseen…

1.6.2023

Paras ratkaisu löytyy, kun selvitetään riittävästi

Tuulipuistohanke herättää innostusta ja huolta. Yleisötilaisuus tarjosi mahdollisuuden tutustua suunnitelmiin. Keuruulaiset ottivat vieraansa vastaan uteliaina ja kiinnostuneina. Heillä oli paljon…

2.5.2023

Kutsu yleisötilaisuuteen 3.5.2023

Keuruun Lehmikorven tuulivoimapuistoa koskeva yleisötilaisuus pidetään keskiviikkona 3.5.2023 klo 17-19. Paikalle pääsee jo 16.30. Tervetuloa mukaan! Yleisötilaisuus järjestetään Keuruun kaupungintalolla…