24.4.2023

YVA-ohjelma ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma on asetettu nähtäville

Keuruun kaupunginhallitus päätti käynnistää 7.11.2022 Lehmikorven tuulivoimaa koskevan osayleiskaavan laatimisen Pohjan Voiman kaavoitusaloitteesta. Hankealue sijaitsee Keuruun kaupungin luoteisosassa ja rajautuu luoteessa Ähtärin kaupungin rajaan ja lännessä Virtain kaupungin rajaan. Alueen pinta-ala on 2 387 ha.

Kaavoituksen tavoitteena on mahdollistaa Lehmikorven alueelle enintään 12 tuulivoimalaa käsittävän tuulipuiston rakentaminen. Hanke kattaa tuulivoimalaitokset perustuksineen, niitä yhdistävät maakaapelit ja/tai ilmajohdot sekä hankealueelle rakennettavan tiestön. Alueelle varaudutaan rakentamaan sähkövarastokokonaisuus. Osayleiskaava laaditaan MRL 77 a §:n mukaisena yleiskaavana, jota voidaan käyttää suoraan rakennusluvan perusteena.

Voimaloiden enimmäiskorkeus on 330 metriä ja yksikköteho enintään 14 MW. Tuulivoimalat on tarkoitus yhdistää sähköverkkoon maakaapeli- tai ilmajohtoyhteydellä.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on nähtävillä 24.4.–26.5.2023 välisen ajan Keuruun kaupungintalolla osoitteessa Multiantie 5 sekä kaupungin verkkosivuilla:

www.keuruu.fi/asuminen-ympäristö/kaavoitus/yleiskaavat/tuulivoimaosaleiskaavat

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa koskevat kirjalliset mielipiteet tulee jättää viimeistään 26.5.2023 joko sähköisesti: kirjaamo.kaavoitus@keuruu.fi tai postitse osoitteeseen: Keuruun kaupunki, Maankäyttö ja kaavoitus, Multiantie 5, 42700 Keuruu.

Hankkeesta järjestetään 3.5.2023 klo 17–19 yleisötilaisuus Keuruun kaupungintalolla osoitteessa Multiantie 5, jossa esitellään OAS ja ympäristövaikutusten arviointi (YVA) -ohjelma. Paikan päälle voi saapua klo 16.30 alkaen. Yleisötilaisuuteen on mahdollista osallistua myös etäyhteydellä (Teams), johon linkki löytyy kaupungin verkkosivuilta:

www.keuruu.fi/asuminen-ympäristö/kaavoitus/yleiskaavat/tuulivoimaosaleiskaavat

Samaan aikaan kaavoituksen kanssa laadittavan ympäristövaikutusten arviointimenettelyn aineisto löytyy ympäristöhallinnon verkkopalvelusta (ymparisto.fi):

https://www.ymparisto.fi/fi/osallistu-ja-vaikuta/ymparistovaikutusten-arviointi/lehmikorven-tuulivoimahanke-keuruu

Ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta voi esittää mielipiteitä Keski-Suomen ELY-keskukselle.

14.3.2024

Paikalliset yrittäjät kartalle hyvissä ajoin

Parikymmentä paikallista yrittäjää kokoontui maaliskuisena tiistaina Keuruun kaupungintalon valtuustosaliin keskustelemaan Lehmikorven tuulipuistohankkeesta Pohjan Voiman ja Metsähallituksen kanssa. Paikalla oli monipuolisesti…

Joukko ihmisiä istuu penkillä ja katsoo luennoitsijaa
26.2.2024

Tervetuloa yleisötilaisuuteen 5.3.2024

Keuruun Lehmikorven tuulipuistoa koskeva yleisötilaisuus pidetään tiistaina 5.3.2024 klo 17–19. Kahvia on tarjolla jo 16.30 alkaen. Yleisötilaisuus järjestetään Keuruun kaupungintalon…

Partainen mies seisoo metsän edessä ja takana näkyy tuulivoimala
26.2.2024

Kutsu yrittäjille: mitä tuulipuisto tarkoittaa paikallisille yrityksille?

Pohjan Voima ja Metsähallitus suunnittelevat Keuruun Lehmikorpeen tuulipuistoa, jonka rakentaminen alkaa aikaisintaan 2025. Tällä hetkellä hankkeen YVA-prosessi ja kaavoitus ovat…